สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การขับเคลื่อนผ่านช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับพวกเราในปีที่ผ่านมา ถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างทำให้ผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรกไม่ดีนัก แต่พวกเราก้อสามารถฝ่าฟันไปได้ในช่วงครึ่งปีหลัง และสามารถจบปีได้ด้วยผลการดำเนินงานที่ดี แม้ว่าจะต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆ แต่เรายังคงสามารถสร้างพันธมิตรที่สำคัญ ซึ่งพวกเราเชื่อว่าน่าจะเป็นรากฐานของการเติบโตของบริษัทที่ดีได้ในอนาคต

Overcoming Transformation Impacts

ภายหลังจากการรวมกิจการเมื่อต้นปี 2560 นโยบายเชิงการก่อสร้างของเราคือจะต้องใช้ศักยภาพของไดอิ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างจากระบบการก่อสร้างแบบเดิม (conventional) มาเป็นระบบการก่อสร้างแบบคอนกรีตหล่อสำเร็จ (prefabrication) การนำระบบการก่อสร้างบ้านแบบคอนกรีตหล่อสำเร็จ มาใช้กับบ้านที่ได้รับการออกแบบมาอย่างประณีตและซับซ้อนของบ้านเนอวานา ทำให้ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการใหม่ในช่วงปี 2560 นานขึ้น การก่อสร้างใช้เวลาเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ โครงการใหม่จึงไม่สามารถเปิดขายเพื่อสร้างการเติบโตได้ทันในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 แต่จากการวางโมเดลทางธุรกิจของบริษัทให้สามารถสร้างรายได้จากหลายแนวทางมากขึ้น ทำให้บริษัทสร้างรายได้และกำไรทดแทน ให้เติบโตได้ทันในช่วงปลายปี

ห้องชุดบางส่วนของโครงการบันยันทรี เรสซิเดนท์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ คอนโดมิเนียมระดับอัลตร้าลักซัวรี่ แล้วเสร็จและพร้อมสำหรับการโอนกรรมสิทธิแก่ลูกค้าได้จำนวนหนึ่งในช่วงไตรมาสที่ 4 ส่งผลให้กำไรสุทธิรวมของกลุ่มบริษัทสำหรับไตรมาสนี้สูงเป็นประวัติการณ์ อีกทั้ง สินทรัพย์ที่ดินศักยภาพสูงของบริษัทบางส่วน ยังถูกนำไปพัฒนาโครงการร่วมกับพันธมิตร ซึ่งเป็นบริษัทรับสร้างบ้านที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

Partnerships for Growth

ภายหลังจากการเพิ่มทุนบริษัทจากการควบรวมกิจการ พวกเรามุ่งมั่นที่จะเร่งสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น ให้กลับขึ้นมาดังเดิม แนวทางเพื่อให้สามารถดำเนินการดังกล่าวได้เร็วยื่งขึ้น บริษัทเลือกที่จะร่วมสร้างกับพันธมิตรที่มีความพร้อม แข็งแกร่งและโดดเด่นในแนวคิด ในไตรมาส 3 ของปี 2561 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับทาง Daiwa House Industry ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีปรัชญาในการบริหารและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันกับ NVD ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดในการสร้างคุณค่าให้กับบุคคล ชุมชน และรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) จึงตัดสินใจร่วมทุนกันในการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว ซึ่งจะเป็นบ้านเดี่ยวโฉมใหม่ภายใต้ชื่อ “Nirvana BEYOND” ที่เคยได้รับการตอบรับที่ดีมาแล้วในอดีต NVD ตั้งใจที่จะพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีนี้ ให้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว เพื่อโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะร่วมกันสร้างได้ต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ พันธมิตรทางธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าจะเป็นรากฐานของการเติบโตอย่างมั่นคงได้ คือธุรกิจที่เราเรียกว่า “Turnkey Solution” เนื่องจากการซื้อที่ดินในทำเลที่ดีมีศักยภาพทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆ เราจึงมีแนวคิดว่าเราจะไม่ร่วมแข่งขันกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นในการซื้อที่ดิน ที่นับวันก็จะมีแต่ราคาสูงขึ้น แต่เราจะร่วมกับเจ้าของที่ดินในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ การทำ Turnkey Solution นั้น NVD จะดำเนินการบริหารจัดการและพัฒนาโครงการให้แบบครบวงจร ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ของบริษัท โดยใช้แบรนด์ของเนอวานาเอง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดินให้กับเจ้าของที่ดิน สามารถมอบสินค้าที่ดีและมีคุณภาพให้กับลูกค้าในราคาที่สามารถจับต้องได้ และสามารถบริหารความเสี่ยงของ NVD ได้อีกด้วย ด้วยโมเดลธุรกิจนี้ ทำให้ NVD สามารถขยายโครงการไม่เพียงแต่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่ยังสามารถขยายโครงการไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศที่ยังคงมีความต้องการของตลาดได้อีกด้วย

ในฐานะตัวแทนของคณะผู้บริหารของ NVD ผมขอใช้โอกาสนี้ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท พันธมิตรผู้ร่วมทุน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า พนักงาน สถาบันการเงิน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มอบความไว้วางใจ และสนับสนุนด้วยดีเสมอมา ผมสัญญาที่จะพยายามทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นในปีต่อๆไป

(Property Development for Rents) และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อบริหาร (Property Development to Manage) จะเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบคอนกรีตหล่อสำเร็จเพื่อสร้างแหล่งรายได้ที่สม่ำเสมอให้กับบริษัทได้อีกสองทาง การเติบโตอย่างมีคุณภาพ คือการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ


นายศรศักดิ์ สมวัฒนา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร