สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในช่วงปลายปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีการซื้อกิจการและประกาศควบรวมกิจการกับบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด อย่างเป็นทางการ ซึ่งใน การควบรวมครั้งนี้เป็นการต่อยอดธุรกิจ “Beyond Synergy” หรือการผสมผสานธุรกิจ โดยนำจุดเด่นในทุกด้านของทั้งสองบริษัทฯมาผสมผสานเข้าด้วยกัน และมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ให้ครบวงจร เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถทางด้านการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างเต็มรูปแบบในการนำเสนอสินค้าและบริการ เพื่อยังประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคต่อไป

โดยในปี 2560 นี้ บริษัทฯ จะเน้น Living Solution ที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกการอยู่อาศัย เน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยนับเป็นครั้งแรกที่นำจุดเด่นด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างของบริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาช่วยพัฒนาการก่อสร้างบ้านเนอวานาให้ส่งมอบสินค้าไปยังผู้บริโภคได้อย่างมีคุณภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันยังนำจุดเด่นของ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในเรื่องของดีไซน์ที่โดดเด่นและความเข้าใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมาช่วยพัฒนาสินค้าและบริการของ บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้มีความน่าสนใจและตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

ในส่วนของงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯจะสามารถขยายฐานกลุ่มลูกค้าเพื่อตอบรับทุกความต้องการในการดำเนินธุรกิจที่อยู่อาศัยทั้งประเภทโครงการจัดสรรการรับสร้างบ้านบนที่ดินของลูกค้า และการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ซึ่งจะทำให้เราเป็น Living Solution ได้อย่างครบวงจร

ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน คู่ค้าทางธุกิจ และสื่อมวลชน ที่ได้ให้ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดมา ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะมุ่งมั่นดำเนินกิจการบนหลักธรรมาภิบาล ด้วยความสุจริต เพื่อให้บริษัทฯ มีความ ยั่งยืนตลอดไป


นายศรศักดิ์ สมวัฒนา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร