สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2560 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นของ NVD การควบรวมระหว่าง NIRVANA และ DAII เป็นการผนึกความแข็งแกร่งของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกันก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจให้แก่ NVD หลายประการ แต่สิ่งที่ต้องทำในอันดับต้นๆ คือการผสมผสานทีมงานของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกัน ตลอดจนการโอนกระบวนการทำงานทั้งหมดเข้าไปรวมในบริษัทเดียว จะต้องทำให้กระบวนการเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่าง และหลักการดำเนินกิจการที่ไม่เหมือนกัน จึงจำเป็นต้องถูกปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ พวกเราทำไปได้ระดับหนึ่งในปี 2560 และยังคงทำต่อเนื่องไปในปี 2561 พร้อมๆ ไปกับการนำความแข็งแกร่งของทั้งสองบริษัทมาต่อยอด เพื่อให้ก่อให้เกิด การเติบโตอย่างมีคุณภาพ จากปีนี้เป็นต้นไป

Synergies Begin

NIRVANA ก่อตั้งเมื่อปี 2548 เริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา เราได้สร้างฐานการตลาดที่มั่นคงด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์มาอย่างประณีตใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยมีเป้าหมายที่จะจับจองตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยระดับบนในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ การควบรวมกิจการกับ DAII ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทยิ่งขึ้น ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงการสร้างประโยชน์เชิงธุรกิจเพิ่มเติมให้กับกลุ่มบริษัทของเรา

ประโยชน์ของการมีกำลังการผลิตแบบสำเร็จรูป (Prefabrication Manufacturing Capability) มีอยู่สองประการใหญ่ ประการที่หนึ่งระบบการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนหล่อสำเร็จ ไม่เพียงแค่ช่วยให้ NVD สามารถพัฒนาโครงการใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น แต่ยังช่วยให้เราสามารถขยายขอบเขตธุรกิจให้ครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างขึ้น สามารถไปพัฒนาโครงการในต่างจังหวัดได้ง่ายขึ้น นอกเหนือจากการให้บริการรับสร้างบ้านสำเร็จรูปในที่ต่างๆ อัตลักษณ์และ DNA ของบ้านเนอวานา ในความเป็นบ้านระดับบนที่มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย เพียบพร้อมไปด้วยประโยชน์ใช้สอยและรายละเอียดจะได้รับการพัฒนาต่อยอดไปได้อีก ด้วยคุณลักษณะของแผ่นคอนกรีตเสริมแรง (pre-stressed concrete panels) ที่สามารถนำไปสร้างได้ทั้งในโครงการและนอกโครงการบนที่ดินของลูกค้าได้อีกด้วย

ประการที่สอง จากการที่ NVD ได้เริ่มสั่งสมประสบการณ์การก่อสร้างรีสอร์ทด้วยคอนกรีตหล่อสำเร็จให้แก่บริษัทในเครือ จะช่วยให้ NVD สามารถเพิ่มรายได้จากการก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากตลาดใหม่ๆ ที่นอกเหนือจากตลาดที่อยู่อาศัยเดิม ทั้งนี้ ด้วยต้นทุนที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ NVD เล็งเห็นว่าธุรกิจการบริการก่อสร้างแบบสำเร็จรูป ไม่ว่าจะเป็นการรับสร้างบ้านสำเร็จรูป หรือการรับสร้างรีสอร์ทสำเร็จรูป จะช่วยสร้างเสถียรภาพให้รายได้และกำไรได้ดียิ่งขึ้น ดีกว่าการขยายธุรกิจไปแข่งขันในตลาดกลางถึงตลาดล่างที่มีอัตรากำไรที่ไม่สูงนัก

Quality of Growth

โมเดลธุรกิจของ NVD ออกแบบมาเพื่อบริหารความเสี่ยงทั้งในเชิงทางธุรกิจและการแข่งขันและในเชิงการเงิน ในตลาดที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ครองส่วนแบ่งการตลาดถึงร้อยละ 40-50 NVD เลือกที่จะแข่งขันในตลาดกลางถึงตลาดบน แม้จะเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่มาก แต่เป็นตลาดที่เราถนัด และสามารถทำกำไรได้ดีกว่าตลาดล่าง NVD เลือกสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า ส่วนความเสี่ยงทางการเงิน NVD ใช้โมเดลธุรกิจในการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

บ้านเนอวานาส่วนใหญ่ เป็นบ้านสั่งสร้างสองสัญญา สัญญาที่หนึ่งเป็นสัญญาซื้อขายที่ดิน ซึ่งบริษัทจะได้รับชำระค่าที่ดินเต็มจำนวนไม่นานหลังจากการเซ็นสัญญาและสัญญาเงินกู้ของลูกค้าได้รับการอนุมัติส่วนสัญญาที่สองเป็นสัญญาซื้อขายบ้าน ซึ่งบริษัทจะทยอยรับรู้รายได้ตามความคืบหน้าของการก่อสร้าง โดยเฉลี่ย NVD จะสามารถคืนเงินกู้เพื่อพัฒนาโครงการได้ทั้งหมด เมื่อโครงการขายได้ประมาณร้อยละ 50 ในช่วงเวลาประมาณ 2 ปีครึ่ง ด้วยเงินที่ลูกค้านำมาชำระค่าที่ดินการจ่ายคืนเงินกู้ที่ค่อนข้างเร็ว ช่วยลดภาระดอกเบี้ย ทำให้อัตราหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับต่ำ นี่คือส่วนแรกของการเติบโตอย่างมีคุณภาพ คือการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำ

อีกด้านของ การเติบโตอย่างมีคุณภาพ คือการสร้างแหล่งรายได้ที่หลากหลายและสม่ำเสมอ แหล่งรายได้แหล่งแรกคือ ธุรกิจดั้งเดิมของ NIRVANA การพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย (Property Development for Sales) แหล่งที่สองคือ ธุรกิจของ DAII เดิม การรับสร้างบ้านสำเร็จรูป (Prefabricated Home Builder) ธุรกิจนี้จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ เทคโนโลยีการก่อสร้างของ DAII จะถูกนำมาใช้ในการให้บริการก่อสร้างแบบคอนกรีตหล่อสำเร็จ (Prefabricated Construction Services) เป็นแหล่งรายได้ใหม่ ที่เกิดจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปี 2561 จะเป็นปีที่ NVD ตั้งเป้าที่จะเริ่มสร้างธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า

(Property Development for Rents) และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อบริหาร (Property Development to Manage) จะเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบคอนกรีตหล่อสำเร็จเพื่อสร้างแหล่งรายได้ที่สม่ำเสมอให้กับบริษัทได้อีกสองทาง การเติบโตอย่างมีคุณภาพ คือการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

Re-define Living Solution

วิสัยทัศน์ของ NVD คือการสร้างนิยามใหม่ของการใช้ชีวิต ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในแนวทางการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ดังกล่าวข้างต้น จะสัมผัสกับการดำเนินชีวิตของคนในวงที่กว้างขึ้น ไม่เพียงแค่เฉพาะลูกค้าที่ซื้อบ้านเนอวานาอีกต่อไป เราจึงมีพันธกิจที่จะเป็นผู้นำในการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าผ่านกระบวนการออกแบบอย่างเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ ด้วยแนวทางการเติบโตอย่างมีคุณภาพ จะเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และทางเลือกของการอยู่อาศัยแบบครบวงจร และเป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์ ที่มุ่งเน้นการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างคำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างผลตอบแทนกลับสู่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ในฐานะตัวแทนของผู้บริหาร ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้ร่วมทุน คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน สถาบันการเงิน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มอบความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา พวกเราจะพยายามทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยการเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป


นายศรศักดิ์ สมวัฒนา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร