ปฏิทินนักลงทุน

05 มีนาคม 2564

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2563

เวลา 13.15 - 14.00 น. ผ่านระบบ VDO Conference

27 พฤศจิกายน 2563

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2563

เวลา 11.20 - 12.35 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday

20 สิงหาคม 2563

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2563

ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 11.20-12.35 น.

29 มิถุนายน 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563

ณ ห้องประชุม เดอะ ไพร์ด เลาจน์ ชั้น 15 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 1788 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เวลา 9.00 น.

04 มิถุนายน 2563

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2563

ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 11.20-12.35 น.

05 มีนาคม 2563

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2562 และประจำปี 2562

ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 11.20-12.35 น.

03 ธันวาคม 2562

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2562

ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 16.30-17.45 น.

27 สิงหาคม 2562

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2562

ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 15.20-16.20 น.

27 พฤษภาคม 2562

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2562

ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 14.10-15.10 น.

23 เมษายน 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เวลา 9.00 น.

11 มีนาคม 2562

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2561 และประจำปี 2561

ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 14.10-15.10 น.

21 พฤศจิกายน 2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2561

ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 15.20-16.20 น.

24 สิงหาคม 2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2561

ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 15.20-16.20 น.

21 พฤษภาคม 2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2561

ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 15.20-16.20 น.

26 เมษายน 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2561

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เวลา 9.00 น.

06 มีนาคม 2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2560 และประจำปี 2560

ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 15.20-16.20 น.

14 พฤศจิกายน 2560

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2560

ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

01 กันยายน 2560

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2560

ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

01 กรกฎาคม 2560

mai Forum 2017

ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22-23

13 มิถุนายน 2560

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2560

ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย