รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ (%)
1. บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) 51.56
2. นางวัฒนา สมวัฒนา 9.58
3. นายศรศักดิ์ สมวัฒนา 5.19
4. CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (HK) LTD 4.35
5. นายอนุชาติ อังสุเมธางกูร 2.49
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1.54
7. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 1.52
8. CHASE NOMINEES LIMITED 1.45
9. นายฐานิศร คูสุวรรณ 1.36
10. บริษัท ดีคอร์ป กรุ๊ป จำกัด 1.22