ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NVD

(สกุลเงิน : THB)

1.11
+0.01 (0.91%)

63,000 ปริมาณ (หุ้น)

69 มูลค่า ('000 บาท)

1.10 วันก่อนหน้า

1.10 เปิด

Chart Type