ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NVD

(สกุลเงิน : THB)

2.98
- (-%)

30,900 ปริมาณ (หุ้น)

92 มูลค่า ('000 บาท)

2.98 วันก่อนหน้า

2.96 เปิด

Chart Type