ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NVD

(สกุลเงิน : THB)

3.24
+0.04 (1.25%)

92,300 ปริมาณ (หุ้น)

301 มูลค่า ('000 บาท)

3.20 วันก่อนหน้า

3.26 เปิด

Chart Type