ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NVD

(สกุลเงิน : THB)

2.30
-0.10 (-4.17%)

130,100 ปริมาณ (หุ้น)

304 มูลค่า ('000 บาท)

2.40 วันก่อนหน้า

2.50 เปิด

Chart Type