ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NVD

(สกุลเงิน : THB)

4.46
- (-%)

65,700 ปริมาณ (หุ้น)

290 มูลค่า ('000 บาท)

4.46 วันก่อนหน้า

4.52 เปิด

Chart Type