ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NVD

(สกุลเงิน : THB)

1.89
- (-%)

22,100 ปริมาณ (หุ้น)

42 มูลค่า ('000 บาท)

1.89 วันก่อนหน้า

1.86 เปิด

Chart Type