ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NVD

(สกุลเงิน : THB)

2.72
-0.12 (-4.23%)

246,500 ปริมาณ (หุ้น)

676 มูลค่า ('000 บาท)

2.84 วันก่อนหน้า

2.84 เปิด

Chart Type