ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NVD

(สกุลเงิน : THB)

2.68
+0.02 (0.75%)

42,700 ปริมาณ (หุ้น)

115 มูลค่า ('000 บาท)

2.66 วันก่อนหน้า

2.66 เปิด

Chart Type