ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NVD

(สกุลเงิน : THB)

2.24
- (-%)

3,329,000 ปริมาณ (หุ้น)

7,449 มูลค่า ('000 บาท)

2.24 วันก่อนหน้า

2.24 เปิด

Chart Type