ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NVD

(สกุลเงิน : THB)

3.74
- (-%)

163,400 ปริมาณ (หุ้น)

614 มูลค่า ('000 บาท)

3.74 วันก่อนหน้า

3.80 เปิด

Chart Type