ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NVD

(สกุลเงิน : THB)

1.84
-0.03 (-1.60%)

384,600 ปริมาณ (หุ้น)

707 มูลค่า ('000 บาท)

1.87 วันก่อนหน้า

1.84 เปิด

Chart Type