ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NVD

(สกุลเงิน : THB)

1.30
-0.01 (-0.76%)

251,100 ปริมาณ (หุ้น)

331 มูลค่า ('000 บาท)

1.31 วันก่อนหน้า

1.33 เปิด

Chart Type