ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NVD

(สกุลเงิน : THB)

3.90
- (-%)

5,600 ปริมาณ (หุ้น)

22 มูลค่า ('000 บาท)

3.90 วันก่อนหน้า

3.92 เปิด

Chart Type