ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NVD

(สกุลเงิน : THB)

1.11
+0.03 (2.78%)

193,300 ปริมาณ (หุ้น)

215 มูลค่า ('000 บาท)

1.08 วันก่อนหน้า

1.02 เปิด

Chart Type