ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NVD

(สกุลเงิน : THB)

4.86
+0.02 (0.41%)

2,634,700 ปริมาณ (หุ้น)

12,754 มูลค่า ('000 บาท)

4.84 วันก่อนหน้า

4.84 เปิด

Chart Type