ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NVD

(สกุลเงิน : THB)

3.34
+0.04 (1.21%)

500 ปริมาณ (หุ้น)

2 มูลค่า ('000 บาท)

3.30 วันก่อนหน้า

3.28 เปิด

Chart Type